Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m.

LKA 2021 Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m.

LKA 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m.

LKA 2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas