Apie mus

Lietuvos kurortų asociacija (toliau – Asociacija, LKA) – yra ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto ar kurortinės teritorijos (toliau – kurortai) statusas, bendrąsias problemas, atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių kurortų ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, koordinuojanti jų kryptingą veiklą Sveikatos turizmo, kurortinio gydymo, sveikatinimo natūraliais gatiniais ištekliais, kurortologijos mokslo, Spa paslaugų ir kitose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

 

Asociacija veiklą pradėjo 2007 metų kovo 2 d. ir šiuo metu vienija Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos kurortus bei Anykščių, Ignalinos, Trakų, Zarasų ir Kauno rajono kurortines vietoves. 

Tikslas

Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti, įgyvendinant Asociacijos tikslus ir uždavinius.

Misija

Vienyti Lietuvos kurortus bei kurortines teritorijas bei atstovauti jų interesams, propaguojant kurortinį gydymą, sveikatinimą natūraliais gamtiniais ištekliais, sveikatos turizmą bei įgyvendinant kitus Asociacijos tikslus.

Vizija

Būti įtakingiausia Lietuvos kurortams ir kurortinėms teritorijoms atstovaujančia organizacija, sutelkiančia narius aktyviam, kryptingam ir rezultatyviam bendradarbiavimui, atstovaujančia jų interesams bei darančia esminį poveikį kurortinio gydymo, sveikatinimo natūraliais gamtiniais ištekliais, sveikatos turizmo bei poilsio plėtrai Lietuvoje.

 • Atstovauti ir ginti bendruosius narių interesus valstybinės valdžios institucijose bei kitose kurortų, turizmo sektoriuje veikiančiose organizacijose, Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių kurortų ir kitose tarptautinėse organizacijose;
 • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas/projektus mokslinėje, teisinėje, profesinėje, ekonominėje, socialinėje, sporto bei kultūrinėje sferose ir suteikti galimybę naudoti visus natūralius išteklius gyventojų sveikatai tausoti bei gerinti;
 • Vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos kurortų veiklą ir balneologiją, didinti Lietuvos kurortų kultūros ir gamtos vertybių patrauklumą Lietuvos gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams, skatinti gamtos išteklių pritaikymą ir panaudojimą poilsio ir sveikatinimo tikslams.

Pagrindiniai tikslai

Vykdydama savo veiklą, Lietuvos kurortų asociacija vadovaujasi Asociacijos įstatuose numatytais tikslais.

Asociacijos struktūra

 • Asociacijos prezidentė – Nijolė Dirginčienė (Birštono savivaldybės merė);
 • Asociacijos viceprezidentas – Valerijus Makūnas (Kauno rajono savivaldybės meras),
 • Asociacijos prezidiumas: 
  Šarūnas Vaitkus (Palangos miesto savivaldybės meras),
  Andrius Šatevičius (Trakų rajono savivaldybės meras),
  Nijolė Dirginčienė (Birštono savivaldybės merė),
  Ričardas Malinauskas (Druskininkų savivaldybės meras),
  Darius Jasaitis (Neringos savivaldybės meras),
  Sigutis Obelevičius (Anykščių rajono savivaldybės meras),
  Valerijus Makūnas (Kauno rajono savivaldybės meras),
  Justas Rasikas (Ignalinos rajono savivaldybės meras),
  Nikojalus Gusevas (Zarasų rajono savivaldybės meras).
 • Asociacijos vykdančioji direktorė – Kristina Citvarienė
 • Asociacijos finansininkė – Rima Vičienė